Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

За родителите

По традиция училището ни работи в активно сътрудничество с родителите на нашите ученици.

 

След проведено гласуване във всички паралелки, беше избран Обществен съвет към 149 СУ „Иван Хаджийски“, в който повече от половината членове са на родители на ученици.

 

В момента председател на Обществения съвет е г-жа Ива Рангелова, майка на наш шестокласник.

 

Основните функции на Обществения съвет са свързани с обсъждане на всички важни въпроси, свързани с организацията и същината на учебния процес.

 

Училището работи активно с редица органи и обществени организации като Столична община – район „Овча купел“, Български червен кръст, читалище „Никола Вапцаров“, Нов Български Университет,  Столична библиотека, сдружение „ГЛАС“ – Босилеград, Сърбия и много други.