Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Визия

149 Средно училище "Иван Хаджийски" осигурява качествено образование чрез обучение по интерактивен, достъпен и интересен за учениците начин в безопасни условия и зачитайки уникалността на всеки ученик.

Ние се стремим да гарантираме училищна среда:

- която е достъпна, безопасна и приятна за всички членове на училищната общност;

- която цени и уважава ункалните характеристики на всеки свой член;

- в която съществува атмосфера на взаимно приемане, уважение, екипност и принадлежност;

- в която всеки член има възможност да реализира и развива потенциала си на ученик, професионалист или родител.