Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Социално включване

 

 

През последните няколко години училището активно работи за социалното включване на всички ученици и е част от промяната за приобщаващото образование.

 

 

 

 

 

На територията на училището работи Екип за подкрепа на личностното развитие, който насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

 

Екипът се състои от Психолог, Логопед и Ресурсен учител.  Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи качествено образование, което отговаря на индивидуалните му способностите и да бъде социално включен в училищния живот.