Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Ръководен екип

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА - Директор от 2001 г., преподава философия. Носител на националната награда „Неофит Рилски“ за високи постижения в областта на образованието в Република България.

НАДЕЖДА ЛАЛЧЕВА – Заместник-директор по учебната дейност. Преподава химия. 

СТЕФАН ИВАНОВ – заместник-директор по учебната дейност. Преподава История и цивилизации и религия. 

ТАТЯНА РАНГЕЛОВА – Главен учител за прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Преподава История и цивилизации и философия. 

ГАЛЯ АСЕНОВА – Главен учител за начален етап на обучение. Класен ръководител на ІV „б“ клас за учебната 2019/2020 година.