Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Ръководен екип

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА - Директор от 2001 г., преподава Философия и Гражданско образование. Носител на националната награда „Неофит Рилски“ за високи постижения в областта на образованието в Република България.

Приемно време: сряда 14-16 ч, четвъртък 10-12 ч.

НАДЕЖДА ЛАЛЧЕВА – Заместник-директор по учебната дейност. Преподава физика. 

Приемно време: сряда 8-10 ч, петък 12-14 ч.

СТЕФАН ИВАНОВ – заместник-директор по учебната дейност. Преподава История и цивилизации и религия. 

Приемно време: понеделник 09-11 ч., вторник 11-13 ч.

ТАТЯНА РАНГЕЛОВА – Главен учител за прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Преподава История и цивилизации и философия. 

ГАЛЯ АСЕНОВА – Главен учител за начален етап на обучение. Класен ръководител на І „б“ клас за учебната 2020/2021 година.