Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява 5 свободни места за прием в ХI  клас.

Нашият профил е "Икономическо развитие с разширено изучаване на английски език".

Паралелката е иновативна и при обучението се акцентира върху националната сигурност  и киберсигурността.

Учениците имат възможност да се запознаят с добри образователни практики и да пътуват безплатно  в страните от ЕС  по различни проекти по програма "Еразъм+".

Учениците от ХI клас, които имат успех минимум Много добър 4.50 , се включват в безплатен шофьорски курс за получаване на категория В.