Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Обществен съвет

Членовете на Обществения съвет при 149 СУ „Иван Хаджийски“ са общо пет. Четирима от тях са родители на наши ученици, които са избрани на общи събрания на родителите от всички паралелки в училището. Един е посочен от кмета на район „Овча купел“ като представител на местната власт.

 

Съставът на Обществения съвет за настоящата учебна година е както следва:

  • Ива Рангелова – председател – родител на ученик от Прогимназиален етап;
  • Мариана Парнева – главен експерт "Образование и култура" на район „Овча купел“ – член;
  • Андрей Иванов – родител на ученик от Начален етап – член;
  • Лада Лесева – родител на ученик от Гимназиален етап – член;
  • Мая Атанасова – родител на ученик от Прогимназиален етап – член.