Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Материална база

Училището разполага с модерна и съвременна база. Имаме 40 кабинета, хранилища и лаборатории за някои от предметите.

 

От учебната 2019/2020 година вече функционира и новооткритото ново крило на училището, в което има модерен физкултурен салон, зали за бойни изкуства и тенис на маса, кабинети по предприемачество и технологии и зала по безопасност на движението.

 

Осигуряваме безплатна целодневна организация на учебния ден (занималня) за всички ученици от І до VІІ клас включително.

 

Материалната база се обновява и реновира ежегодно, а училището запазва едносменния режим на обучение (само първа смяна).

 

 

В училището активно се използват конвенционални, но и иновативни методи на преподаване – с използването на интерактивни дъски, мултимедийни проектори, имаме също така и изградена интернет Wi Fi мрежа.

 

 

Училището има два бюфета, в които се предлагат разнообразни и здравословни храни и напитки. Предлагме се ежедневно обедно столово хранене за всички желаещи ученици. Работим и по програмите "Училищно мляко" и "Училищен плод", които доставят безплатно сезонни плодове и мляко.