Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Иновативно училище

 

 

Училището е одобрено за иновативно с решение №472 от 09.07.2018 г. на Министерски съвет на Република България. Иновацията в начален етап е насочена предимно в сферата на фолклора. В тази връзка учениците се запознават с характеристиките на народната култура, с красотата на българските народни песни и осмислят значението и символиката на различните празници. 

През Учебната 2019/2020 година учениците от VIII клас ще се обучават по иновативна учебна програма в профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език. Одобрената иновация за първи гимназиален етап предвижда допълнителни учебни предмети, насочени към усвояване на уменията на XXI век , запознаване с особеностите на регионалното и държавно управление, както и обучение, ориентирано към информационна сигурност и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.