Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

"Еразъм +"

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 - 2020 г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално- икономическите промени - основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално приобщаване.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВ ПРОЕКТ, СПЕЧЕЛЕН ОТ ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С УЧАСТИЕТО НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

8 международни партньори от 6 държави - Италия, Германия, Румъния, България, Белгия и Нидерландия работят заедно в проект, целящ да деконструира стереотипите чрез изкуството.
#REGENERART официално стартира. В нея ще участват 100 учители, 2000 ученици и 25 артисти за две години, за да оформят по-приобщаващо общество, без насилие и дискриминация, основана на пол. Проектът има за цел да деконструира стереотипите, които през вековете са се възпроизвеждали и чрез изкуството, чрез преосмисляне на някои произведения на изкуството по творчески и иновативен начин, както и разработване на нови за насърчаване на равенството между половете и предотвратяване на насилието над жени.
По този начин изкуството се превръща в инструмент за четене на реалността, увеличаване на критичното мислене и насърчаване на приобщаването и социалната справедливост.
Координатор на проекта е Fondazione Pangea Onlus (Италия), партньори са University of Utrecht (Нидерлания) с техния проект MOED (www.moed.online), Frauenmuseum Berlin (Германия), Associazione Domna (Италия), 149 СУ "Иван Хаджийски" (София, България), Liceu de Arte Dinu Lipatti (Румъния), IIS Tommaso Salvini (Италия), Inforef (Белгия).
Проект, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз 2020-1-IT02-KA227-SCH-094954.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕТ НОВИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" СПЕЧЕЛИ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Продължава успешната дейност на 149 СУ "Иван Хаджийски" по проекти на европейската образователна програма "Еразъм +".
Четири от проектите са стратегически партньорства с училища от различни държави на Европейския съюз (членки и кандидати за членство), с които се обменят успешни образователни модели, работи се съвместно по индикиране и решаване на проблеми, а също и повишаване на мотивацията на учениците да учат за знания и да подобряват нивото на владеене на английски език, който е единственият работен език на проектите ни.
Проектите започват в условия на онлайн комуникация, но с успокояването на пандемичната ситуация с коронавируса ще продължат с едноседмични посещения в десетки европейски държави на групи от наши ученици (6-12 клас) и учители. Също ще бъдем домакини и да десетки гостуващи групи.
Партньорските ни училища за периода 2020-2022 г. са от градовете: Нордбихаген (Норвегия), Месина (Италия, остров Сицилия), Понта Делгада (Португалия, Азорски острови), Орадеа (Румъния), Кахраманмараш (Турция), Яш (Румъния), Ханиа (Гърция, остров Крит), Катания (Италия, остров Сицилия), Кавадарци (Република Северна Македония), Истанбул (Турция), Витербо (Италия), Кичево (Република Северна Македония), Порто (Португалия), Биешч (Полша), Кисамос (Гърция, остров Крит), Вербания (Италия), Грифице (Полша).
За първа година освен проекти за стратегическо партньорство между училища, сме част и от проект между различни образователни институции, който ще работи и ще даде своя интелектуален принос по темата за успешни модели за борба срещу ранното напускане (отпадане) от училище на ученици. В него са включени един университет с профил на психология и педагогика, една публична читалня, една неправителствена организация и четири училища. Партньорската мрежа освен представената от нашето училище София (България), обхваща представители на градовете: Бриндизи (Италия), Сопуерта (Испания, автономен район на баските), Куартейра (Португалия), Рим (Италия) и Сакалац (Румъния).
Продължаваме работата и във втората година на двата проекта на "Еразъм +", по които започнахме миналата година по същото време.
Правим необходимото, за да предоставим всички възможности на нашите ученици да придобият нови знания и умения, които ще им бъдат полезни и в образователния процес, но и като бъдещи активни български и европейски граждани!

Проектите са както следва:

2020-1-RO01-KA229-079994, Together We Learn Better. Inclusive Schools for Quality Education in European Context - координатор - Румъния;

2020-1-PL01-KA229-081719 - Wake up your school - become an active citizen!, web-site: wuys.eu , координатор - Полша;

2020-1-PT01-KA229-078502 - Soft skills, Strong persons, координатор - Португалия;

2020-1-NO01-KA229-076414 - Lets embrace everybody - координатор - Норвегия - началото на проекта отложихме с една година (за есента на 2021 г.) поради пандемията с коронавируса;

2020-1-IT02-KA201-078977 - ALL IN SCHOOL - координатор - Италия - Проект с изработване на интелектуални продукти.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

През 2017 г. спечелихме проект по програма „Еразъм +“ , КА 2, „Училищно образование“ с тема „History and Society in the virtual dimension“ - 2017-1-BG01-KA219-036328 . В него се обменят добри практики с цел повишаване на мотивацията на учениците за учене по история във виртуалното измерение и намаляване на броя на отпадащите от средно образование ученици. Засилва се познанието в сферата на историята и обществените науки, а посредством посещения на партньорските държави се утвърждава още повече усещането за общо европейско гражданство сред нашите ученици и учители. Групи от учители и ученици от всички партньорски училища посещават всички останали партньори по проекта.  

В проекта 149 СУ „Иван Хаджийски“ е координатор на мрежа от шест училища от страни-членки на Европейския съюз. Партньорите ни са от Испания (гр. Витория-Гастейс, автономен район на Баските), Италия (Апричена), Франция (остров Мартиника), Полша (Пулави) и Румъния (Валу луи Траян). Проектът беше успешно завършен през август 2019 година като бяха изпълнени всички предварително заложени дейности и задачи.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

През 2018 г. спечелихме нов проект по програма „Еразъм +“ , КА 229, „Училищно образование“ с номер 2018-1-PL01-KA229-050898_2 на тема „DISABLED PUPILS INCLUDED – CULTURED INCLUSION“. Темата е осигуряване на пълноценно социално включване на децата в неравностойно положение. Координатор на проекта е училще в гр. Люблин, Полша, а партньорите сме от България - 149 СУ „Иван Хаджийски“, Испания, Великобритания, Турция и Румъния. Наши ученици (15-19 г.) участват с изработването на нови модели на комуникация и социално включване на деца в неравностойно положение, подготвят презентации, както и посещават партньорските държави, за да се запознаят с техните образователни и културни модели. Групи от учители и ученици от всички партньорски училища посещават всички останали партньори по проекта. Продължителността на този проект е от 01.09.2018 г. до 31.08.2020 г. Като резултат от непредвидените обстоятелства, свързани със световната пандемия от корона-вируса беше подписан анекс с ЦРЧР и срокът на проекта беше удължен с една година.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нови два проекта по програмата "Еразъм +" спечелихме през 2019 година.

Единият от тях е 2019-1-ES01-KA229-065579_4  „Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en Youtube“. Партньорите ни са от град Толедо (Испания), Резекне (Латвия) и Кремона (Италия). Основни разглеждани теми са математиката и пристрастяването към новите технологии като вид злоупотреба. Със съвместните усилия на ученици от нашите училища, ние ще създадем заедно канал в Youtube, посветен на природните и точните науки. Интересното в този проект е, че посещенията не са на всички партньори, заедно, а имаме "двустранни" срещи - пътува само по една държава на гости на друга. Така всички държави ще посетят всички партньорски училища, но индивидуално. Темите на работа също не са общи, а двустранни, т.е. ще имаме натрупване на автономни резултати, което дава допълнителна добавена стойност на проекта. Продължителността му е от 01.09.2019 г. до 31.08.2021 г.

 

Вторият ни проект от 2019 г. е 2019-1-PL01-KA229-064925_4 “Common Europe - common Values”. Освен нашето 149 СУ "Иван Хаджийски" в проекта участват училища от град Радом (Полша), Скопие (Северна Македония), Барселона (Испания) и Оланг (Италия). Проектът е насочен към групата ученици 13-15 години (6-7 клас). Целта му е да създаде засилено чувство за общо европейско гражданство, за общи ценности, които да изповядваме всички европейци, без значение в коя държава точно живеем, както и да създаде в режим на усилен диалог "морален компас" на учениците. В него да са описани поведенческите практики и модели, които се поощряват и обратно - тези, които водят до ерозия и лоши резултати. Групи от учители и ученици от всички партньорски училища посещават всички останали партньори по проекта. Продължителността на този проект е от 01.10.2019 г. до 30.09.2021 г.

Прикачени документи

Програма "Еразъм +"