Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Проекти

Значима част от дейността на училището е да предлага нови хоризонти в развитието на своите ученици чрез активна работа по различни проекти с национално и европейско финансиране.

 

 

 

Ежегодно се организират общоучилищни турнири по различни видове спорт чрез проекти към Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта към Столичен общински съвет.

 

На проектна основа изградихме модерно оборудвана игротека за най-малките ученици.

 

Печелили сме проекти за подобряване на базата по информационни технологии и комуникации, както и за оборудване на кабинетите по химия, физика и биология.

 

 

От началото на учебната 2018/2019 година бяха поставени стотици шкафчета с индивидуално заключване за всички ученици от Начален и Прогимназиален етап по модул "Осигуряване на ученически шкафчета" на Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда". Целта е да се намали тежестта на ученическите раници.