Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява прием в VІІІ (след VІІ клас) клас за учебната 2021/2022 година - една паралелка с профил "Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език".

Балът се образува от сбора от оценките както следва: (3 пъти оценката по БЕЛ от НВО + оценката по Математика от НВО) + (оценка от дипломата за завършено основно образование по ИТ + оценка от дипломата за завършено основно образование по Чужд език).

Профилиращи предмети: Информатика и Информационни технологии.

 

ПРИЕМ 8. клас уч.2021/2022 г.
График на дейностите


Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. - 05-07 юли 2021 г.


Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 13 юли 2021 г.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране - до 16 юли 2021 г.


Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20 юли 2021 г.


Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22 юли 2021 г.

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 23 юли 2021 г.


Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26-27 юли 2021 г.


Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 29 юли 2021 г.


Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 30 юли 2021 г.

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 02 август 2021 г.

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора - до 10 септември 2021 г.

 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием - до 14 септември 2021 г.