Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Прием

149 Средно училище "Иван Хаджийски" обявява прием на ученици за учебната 2020/2021 година.

Свободни места по класове както следва:

І  клас - 0

ІІ клас - 0

ІІІ клас - 4

ІV клас - 3

V клас - 0

VІ клас - 2

VІІ клас - 3

VІІІ клас - 0

ІХ клас - 0

Х клас - 0

ХІ клас - 8

ХІІ клас - 0.

 

Ние предлагаме отлични условия и най-добрите педагогически специалисти, както и новото крило на училището, в което има голям физкултурен салон, кабинети и спортни зали, гарантиращи обучение на високо ниво.

 

В училището има два бюфета и се осигурява топла храна чрез купонно хранене.

 

За всички желаещи се осигурява Целодневна организация на учебния ден (Занималня) от І до VІІ клас, която е безплатна.

 

В училището се предлага богато разнообразие от извънкласни дейности и спортове, в които децата могат да развиват своите умения и интереси.

 

Заявления за записване се приемат  в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч.

 

Очакваме Ви!

 

За допълнителни подробности: тел. 02 9561549