Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Правила

Правила на ученика

 • Аз влизам добронамерен в училище и в кабинетите.
 • Бързо сядам и приготвям учебници, помагала и тетрадки за час.
 • Внимателно слушам, без да прекъсвам другите.
 • Говоря тихо,  със спокоен тон.
 • Движа се внимателно по кридорите и в класните стаи.
 • Елеминирам / Даже съм забравил / за грубостите и агресията.
 • Желая да науча повече всеки ден и час.
 • Забравям за телефона в час.
 • Искам да уча и успявам.
 • Йе,  колко много неща научих днес в училище!

Правила на родителя

 • Аз участвам активно в работата на класа.
 • Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето на уроците.
 • Аз отговарям за възпитанието на детето си и неговото поведение.
 • Оказвам материална помощ на училището, в което учи детето ми.

Правила на учителя

 • Аз вярвам в равния шанс на всички.
 • Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен.
 • Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки.
 • Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си за своите ученици.