Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

До всички ученици, които ще подават заявления за допускане до ДЗИ (Държавни зрелостни изпити) след XII клас. Заявления приемаме само по електронен път, а не с посещения в сградата на училището.

Прикачваме заявлението, което трябва да свалите, попълните, сканирате и изпратите на имейла на училището - u_149coy@abv.bg най-късно до 16.00 ч. на 20.03.2020 г.
Бележките, които трябва да издадем на всички зрелостници ще се получават също само по електронен път.
 - Изображение 1