Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

През месец май в град Пулави, Полша, се проведе заключителната среща на учителите от шестте партньорски училища за оценка на проект "История и общество във виртуалното измерение" по програма "Еразъм +". Със специални дипломи от кмета на град Пулави бяха отличени г-жа Людмила Василева - директор на 149 СУ "Иван Хадзжийски" и г-н Стефан Иванов - като координатор на целия проект.
Това беше първият международен проект, по който нашето училище беше Координатор на мрежа от партньорски училища от България, Франция, Испания, Италия, Полша и Румъния. Групи от ученици посетиха всички останали държави, работиха заедно със своите европейски връстници, създадохме нов иновативен продукт за интересно преподаване, който цели намаляване броя на отпадащите от училище деца, както и повишаване на успеха. 16 ученици (подбрани единствено по обективния критерий за най-висок успех в Гимназиалния етап) и 9 учители от 149 СУ "Иван Хаджийски" пътуваха по различни събития в чужбина, стотици наши ученици участваха в домакинските ни събития. Освен повишената мотивация, създадохме засилено чувство за европейско гражданство, докоснахме се до нови за нас култури и образователни модели. Цялото общуване е на работния език на проекта - английски език - което подобри значително нивото на неговото владеене от страна на участнците в него.
Междувременно спечелихме нов проект по "Еразъм +", по който паралелно работим и сме кандидатствали и с още, за които очакваме резултатите от селекцията.
Ще продължаваме да осигуряваме на нашите ученици най-добрите възможности за разширяване на техните знания и умения във всички области.
Подробности за завършващия проект можете да видите на сайта му - www.hvsd.net

 - Изображение 1 - Изображение 2