Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

 
Със заповед на Министъра на здравеопазването на България, всички ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас преустановяват присъствените занимания в училище и преминават към електронно дистанционно обучение от този четвъртък, 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.
Часовете ще започват с начален час, който ще е същия както съответния час от седмичното разписание. Т.е. ако в четвъртък първи час дадената паралелка има математика с начало 08.30 ч, всички ученици от нея влизат през собствените си профили в Microsoft Teams (паролите за вход са същите от миналата година) в стаята "Математика" точно в 08.30 ч.
Всички останали ученици - от 1 до 7 клас включително продължават да идват в училище без никакви промени.
Преустановяват се и всички извънкласни занимания на триторията на училището за същия период.