Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Ученически конкурс за стихотворение и есе

Клуб „Учители“ към Столична библиотека и 149 СУ „Иван Хаджийски“ – София организират ученически конкурс на тема „Вековната мъдрост на нашия град“. Конкурсът се провежда в две направления – стихотворение и есе, които са разделени в две възрастови групи – V-VII и VIII-XII клас. Право на участие с по едно произведение в едното или в двете направления имат всички ученици от училищата и професионалните гимназии на територията на Столична община. Обем на предлаганите авторски произведения – до три стандартни страници (Times New Roman, single, 12). Произведенията не трябва да са публикувани досега в хартиено или електронно издание, включително в социалните мрежи. Кандидатите трябва да изпращат своите творби заедно с координати за обратна връзка само на e-mail: sofiateachers@abv.bg от 15.03.2019 г. до 15.04.2019 г. включително. Обявяване на резултатите – 15.05.2019 г. Церемония по награждаване на победителите – 24.05.2019 г. в Столична библиотека, пл. „Славейков“ № 4А.

Награден фонд:

  • Първа награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – електронна книга или таблет;
  • Втора награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – книги и флаш-памет;
  • Трета награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – книги от избрано направление.

На всички участници се осигурява за награда книга, а наградените произведения ще бъдат събрани и издадени в специален сборник (хартиен и електронен).

Всеки участник получава едногодишна безплатна читателска карта за Столична библиотека.

На класираните на първо място се осигурява участие в средства за масова информация, в което те да бъдат представени на широката публика.

Пълният регламент за провеждане на конкурса можете да видите тук:   https://www.libsofia.bg/page/bg/za-bibliotekata/konkursi.php?fbclid=IwAR3O3LZPC8fpdR9dhqW54v69JUlnNTyz4_4xOaXAFdZ0f1AiTbayo0WCoLI

За допълнителна информация: email: sofiateachers@abv.bg, тел. 0894442594, 0894442589 и 0885685352.