Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

УЧАСТИЕ НА НАШИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В ОБМЕН В ПОЛША ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

Успешно започна участието на 149 СУ "Иван Хаджийски" в новия ни проект по програма "Еразъм +" на тема "Включени - културни" (2018-2020). В проекта сме партньори шест училища от България, Полша, Испания, Великобритания, Румъния и Турция. 
Първата обмяна на добри практики между шестте национални групи от ученици и учители беше в град Люблин, Полша между 12.11. и 17.11.2018 г. 
Групата на нашето училище беше от девет души: г-жа Людмила Василева - директор, г-н Стефан Иванов - координатор на проекта, г-жа Валерия Стоилова - старши учител по география и икономика, както и учениците Мартин Станев, Кристиян Любенов, Александър Лициниев (ХII "а" клас) и Камелия Йорданова, Звездилиян Петков и Кристиян Варадев (IХ "а" клас). 


Бяха посетени няколко учебни часа в училището-домакин, исторически забележителности, сред които и нацисткия концлагер "Майданек", организираха се и редица други съвместни дейности. 
Нашите ученици представиха атрактивно на английски език своята мултимедийна презентация на тема "България-нашата държава, София-нашият град".
Следващото съвместно събитие по проекта е през март 2019 г. в Румъния и там отново ще участва група от трима учители и шест ученици от нашето училище.
149 СУ "Иван Хаджийски" е единственото училище от район "Овча купел", което реализира проекти по програма "Еразъм +" и осигурява на своите ученици безплатни посещения и запознаване с образователните и социални модели на различни европейски държави, с което разширява техния кръгозор и им осигурява нови знания, умения, възможности и познанства с техни връстници от цяла Европа.

УЧАСТИЕ НА НАШИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В ОБМЕН В ПОЛША ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" - Изображение 1УЧАСТИЕ НА НАШИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В ОБМЕН В ПОЛША ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" - Изображение 2УЧАСТИЕ НА НАШИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В ОБМЕН В ПОЛША ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" - Изображение 3