Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Списък на приетите на първо класиране 120 деца за първи клас за учебната 2019/2020 година. (кликнете на прикачения по-долу файл).
Изписани са само с инициалите заради изискване на Закона. По входящия номер на заявлението можете да проверите вашето дете.
Записването за първи клас започва утре, 04.06.2019 г. от 08.30 ч. и продължава до 06.06.2019 г. в 17.00 ч. в канцеларията на училището с оригиналното удостоверение за завършена подготвителна група.

Прикачени документи

списък-първи клас-І етап (1).pdf