Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

С решение на Педагогическия съвет на 149 СУ "Иван Хаджийски", считано от 28.09.2020 г. - понеделник - учениците от прогимназиален етап преминават също както тези от начален и гимназиален етап на обучение в един кабинет.
Това означава, че през целия ден няма да сменят стаята, в която се провеждат учебните часове.
Целта е да се намали до максимум контактът между учениците при сменянето на различни стаи за различните часове, както беше досега.
Разпределението по стаи е както следва:
V "а" клас - кабинет 17;
V "б" клас - кабинет 18;
VІ "а" клас - кабинет 4 а;
VІ "б" клас - кабинет 23;
VІІ "а" клас - кабинет 16;
VІІ "б" клас - кабинет 20.