Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

От понеделник, 28.01.2019 г. до понеделник, 04.02.2019 г. включително се прекратяват учебните занимания поради повишена заболеваемост на учениците. На 05.02.2019 г. е междусрочната ваканция, така че първият учебен ден е 06.02.2019 г., когато започва Вторият учебен срок.
Седмичното разписание на часовете по класове, ще бъде публикувано своевременно на сайта на училището ни, както и в профила във фейсбук.