Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 

С оглед на извънредното положение, свързано с COVID-19, Ви уведомяваме, че е създадена необходимата организация за получаване на всички необходими документи за кандидатстване по служебен път от район "Овча купел" към училището и Вие няма да имате ангажимент да ги предоставяте. 

Единственото нещо, което, който Вие трябва да ни изпратите ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ на имейл:    priem1clas149su@abv.bg  за първо класиране между 21.04. и 21.05.2020 г., е попълнено Зявление, което е приложено под това съобщение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

При наличие на един или повече социални критерии (САМО АКО ИМА ТАКИВА), както следва:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - сканирано решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители - сканиран Акта за смърт;

- За дете от семейство с повече от две деца - сканирани удостоверенията за раждане на всички деца;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД - сканирано съдебното решение.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!

 

Обръщаме внимание, че няма пречка да кандидатстват и деца, които са с адрес извън прилежащия район на 149 СУ "Иван Хаджийски", те също ще участват в класирането.

Както вече Ви информирахме, имената на класираните на първо класиране ученици за първи клас ще бъдат обявени на 01.06.2020 г. в 17.00 ч. в сайта на училището, на фейсбук-страницата ни, както и ще бъдат залепени на хартиен носител на вратата на училището.

 

Заявили сме три паралелки със 72 ученици, но при по-голям интерес сме готови да реагираме в интерес на децата, които имат желание да бъдат наши ученици!

Очакваме Ви!

 - Изображение 1

Прикачени документи

Заявление_1_клас.docx