Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ - ПОСЛАНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Благодарение на добре подготвената кандидатура и на показания искрен интерес към работата на Европейския парламент, а и на Европейския съюз като цяло, нашето 149 СУ "Иван Хаджийски" беше избрано за едно от малкото български училища, които ще бъдат част от Програмата за училища-посланици на Европейския парламент през учебната 2018/2019 година.
Сформираният екип в училището ни от старши посланици (учители) и младши посланици (ученици) ще организира поредица от събития и инициативи сред училищната общност за популяризиране работата на Европейския парламент, за запознаване с европейските ценности като цяло, както и за мотивиране на младите хора за бъдеща гражданска активност. На някои от събитията ще присъстват български евродепутати и служители на Представителството на Европейския парламент в София.
В края на годината училището ни ще бъде сертифицирано като "Училище-посланик на Европейския парламент". 
Най-добрите посланици на Европейския парламент в училищата ще бъдат поканени да посетят лично и да се запознаят с дейността на европейския законодателен орган в град Брюксел, Белгия. 
Продължаваме да правим най-доброто за нашите ученици, за да бъдат те знаещи, можещи и активни граждани, които успяват в живота!

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ - ПОСЛАНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Изображение 1