Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

От 20.08. до 24.08.2019 г. в курортен комплекс "Слънчев бряг" се проведе обучение на 22 учители от 149 СУ " Иван Хаджийски" на тема "Управление на иновациите в училището чрез прилагане на цялостен модел за развитие на училищни политики". Новите знания и умения ще са от голяма полза при планирането и дейността на иновативните паралелки в училището.
Форумът бе финансиран по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020" на Европейския съюз.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4