Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

График за получаване на зеленчуци и млечни продукти във връзка с прилагане на схеми „Училщен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение на 28.04.2020 г., както следва:
1. За родителите на децата от подготвителната група и на учениците от първите класове – от 10.30 до 11.30 ч.
2. За родителите на учениците от вторите класове – от 11.30 до 12.30 ч.
3. За родителите на учениците от третите и четвъртите класове – от 12.30 до 13.00 часа.

Продуктите ще се раздават пред входа на училището.

Родителите трябва да бъдат с маски и ръкавици и да спазват отстояние от 2 метра един от друг, като се подреждат в следната последователност:
- пред стълбите на училището,
- на площадката пред училището,
- на тротоара по посока на паркинга.

Желателно е всеки да носи собствен химикал или да бъде с ръкавици, защото се налага полагане на подпис.

Продуктите са опаковани в индивидуален пакет, съдържащ (по данни на доставчика) – 2 кг и 400 г краставици и 570 г сирене.