Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Молим родителите на всички наши ученици от Подготвителната група и Начален етап (от 1 до 4 клас включително) да попълнят максимално бързо и изпратят на съответния класен ръководител дали потвърждават или се отказват от получаването на полагащите им се продукти, за да можем да направим необходимата организация за раздаване в условията на извънредно положение.

Изтеглете прикачения файл.