Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

149 СУ "Иван Хаджийски" поради изчерпване на местата в първите три паралелки и в резултат на големия интерес, приема деца за четвърта паралелка, в която има останали 9 (девет) свободни места за второ класиране.

Заявления за кандидатстване се подават в канцеларията на училището от 09.06.2020 г. - вторник, до 12.06.2020 г. - петък - включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Удостоверенията за адресна регистрация ще бъдат изисквани по служебен път, т.е. не са необходими при подаване на документи.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа в сайта на училището и в страницата във фейсбук.

За допълнителна информация:
тел. 0894442591

 - Изображение 1