Facebook
149 СУ "Иван Хаджийски"
Средно училище в град София, ж-к Овча купел 2

Със заповед на СРЗИ се забранява достъпа на външни  лица, включително родители и ученици, в сградата на училището до отпадането на наложените ограничителни мерки.

Молим родителите да не идват за учебниците и учебните помагала на своите деца, а да ползват електронните такива, които са безплатни!